eBook PDF / e-Pub Etika autentičnosti

Etika autentičnosti (Rating: 3.52 - 3637 votes)

Reading books Etika autentinosti Etika autentičnosti - Read Online or Download Etika autentičnosti by Matt Gazas Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books Charles Taylor full text books
Title:Etika autentičnosti
Format Type:Ebook
Author:Charles Taylor
Publisher:Verbum
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:134
Category:Philosophy, Non fiction, Sociology, Politics, Academia, School

Etika autentičnosti by Charles Taylor

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Etika autentičnosti Sve je prisutnije mi ljenje kako je svijet prije bio bolji mo da prije pedeset godina mo da stolje ima prije ali svakako prije negoli je modernitet prevladao sa svojom neizvjesno u i sumnji avo u I dok jedni jadikuju nad padom zapadne kulture u relativizam i nihilizam a drugi slave taj trend kao osloba aju u vrstu napretka jedan od najzna ajnijih ivu ih filozofa Charles Taylor poziva sve na suo avanje s krizom morala i politi kom krizom na ega vremena kako bi se znali nositi s modernim izazovima U srcu moderne bolesti po svim pokazateljima jest ideja autenti nosti ideja samoispunjenja koja ini se pokazuje neu inkovitom cijelu tradiciju op ih vrjednota i socijalnih obveza Tu Taylor prepoznaje probleme povezane s modernim nastojanjima za samoostvarenjem i poziva na otpornost prema kulturnome pesimizmu On tako er prepoznaje da je impuls prema samoispunjnju esto izra en na egoisti ne na ine ali uvjerava da to ipak nije jednostavno odbacivanje tradicionalnih vrijednosti i socijalnoga predanja nego uz to odr ava i ne to autenti no i vrijedno u modernoj kulturi Knjiga donosi prikaz ideja i ideologija od Nietzschea do Gail Sheehy od Allana Blooma do Michela Foucaulta gdje Taylor razvrstava dobro od tetnoga u modernoj izgradnji autenti na pojedinca Samo razlikuju i to je dobro u modernim te njama od onoga to je socijalno i politi ki opasno ka e Taylor na e doba mo e ostvariti svoja obe anja Stoga ova ohrabruju a i provokativna Taylorova knjiga koja govori o modernim izazovima poziva sve da na njih odgovore

Hegel, The Malaise Of Modernity, A Secular Age, Varieties of Religion Today: William James Revisited, Multiculturalism, Philosophical Arguments, The Ethics of Authenticity, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Modern Social Imaginaries, Philosophical Papers: Volume 1, Human Agency and Language